بایگانی‌ ماهانه: شهریور ۱۳۹۳

22مارس روز جهانی آب

22مارس روز جهانی آب

روز جهانی آب 22 مارس 2014: آب و انرژی آب و انرژی پیوندی نزدیک دارند و وابسته به یکدیگر هستند....

آبهای غیر قابل شرب در هرمزگان

آبهای غیر قابل شرب در هرمزگان

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعبدالحمید حمزه پورˈ روز یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب و اشاره به وضعیت...