دسته: دستگاه تصفیه آب آکوا کلین

فروش دستگاه تصفیه آب آکوا کلین در ایران

خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا شرکت کاسپین ارتباط عرشیا یکی از وارد کنندگان و سازندگان بهترین دستگاه های تصفیه آب...

فرآیند اسمز معکوس  RO 

فرآیند اسمز معکوس  RO 

فرآیند اسمز معکوس  RO  اسمز معکوس یکی از روش های مهم فیلتراسیون آب با استفاده از فیلتر ممبران می باشد...

هوزینگ های دستگاه تصفیه آب

هوزینگ های دستگاه تصفیه آب

هوزینگ های دستگاه تصفیه آب هوزینگ ها محفظه ای هستند که فیلترهای پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب در آن قرار...

تصفیه آب شش مرحلهClear Water-M6

تصفیه آب شش مرحلهClear Water-M6

تصفیه آب شش مرحلهClear Water-M6 این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای...