برچسب: تعویض فیلتر قلیایی

خصوصیات فیلتر ORP

عملکرد فیلتر قلیایی

این فیلتر با افزودن میزان PH آب باعث قلیایی شدن آن می شود که خواص بسیار مفیدی برای بدن دارد....