برچسب: دستگاه تصفیه آب آکوا کلین

مـخـازن پـلـی اتـیـلــن

مـخـازن پـلـی اتـیـلــن

مخازن تولید شده از پلی اتیلن را می توان برای نگه داری آب به منظور شرب، مواد غذایی، مواد شیمیایی...