برچسب: شركت واتر سيف

مکانیزم عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است ؟

خصوصیات فیلتر ممبران

 این فیلتر از یک سری لایه یا غشاهای نیمه تراوا که بصورت موازی دور هم پیچیده است تشکیل شده و...

خصوصیات فیلتر ORP

خصوصیات فیلتر قلیایی

این فیلتر به شکل کپسول پر شده از برخی یون ها که باعث افزایش PH آب می شود بوده و...