برچسب: نمایندگی تصفیه اب سافت واتر

مکانیزم عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است ؟

خصوصیات فیلتر ممبران

 این فیلتر از یک سری لایه یا غشاهای نیمه تراوا که بصورت موازی دور هم پیچیده است تشکیل شده و...