برچسب: نمایندگی های واتر سیف در تهران

خصوصیات فیلتر ORP

خصوصیات فیلتر ORP

کاربرد : طعم فوق العاده ای به آب داده و هیچ کلری در آن باقی نمی گذارد . با تنظیم...