قطعات و لوازم جانبی دستگاه تصفیه آب

قطعات و لوازم جانبی دستگاه تصفیه آب

در دستگاه های تصفیه آب خانگی زیر سینکی قطعات و لوازم جانبی متعددی وجود دارد که طبعا هرکدام عمل مهمی را انجام می دهد .در اینجا به بررسی آنها می پردازیم.

 • شاسی یا پایه دستگاه تصفیه آب خانگی

یکی از قطعات کاربردی شاسی یا پایه است که همه ی قطعات به جزء مخزن فشار و شیر برداشت روی این قطعه سوار است.

 • پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی

به دلیل اینکه در فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی از روش اسمز معکوس استفاده می شود و نیاز به فشار بالا دارد از پمپ استفاده می شود.

 • اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی

برای متصل کردن فیلتر ها ، هوزینگ ها و همه ی قطعات به هم از یک سری اتصالات فیتینگی و مهره ای استفاده می کنند.

 • هوزینگ دستگاه تصفیه آب خانگی

برای فیلتر مرحله اول دستگاه تصفیه آب خانگی از هوزینگ شفاف و برای فیلتر مرحله دو و سه دستگاه تصفیه آب خانگی از هوزینگ مات و برای ممبران از هوزینگ مخصوص ممبران استفاده می کنند.

 • شلنگ دستگاه تصفیه آب خانگی
 • گیج فشار دستگاه تصفیه آب خانگی

برای مشاهده ی مقدار فشار داخل دستگاه تصفیه آب از گیج فشار استفاده می کنند .

 • چهارراهی یا شیر برقی دستگاه تصفیه آب خانگی

در صورت احتیاج شیر برقی آب ورودی را باز یا بسته می کند و جدیدا به جای چهار راهی استفاده می شود.

 • سوئیچ هایپرشر و لوپرشر دستگاه تصفیه آب خانگی
 • مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی
 • شیر برداشت دستگاه تصفیه آب خانگی
 • فیلتر ها
  • فیلتر مرحله یک دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر پلی پرو پیلن برای حذف آلودگی و ناخالصی درشت

 • فیلتر مرحله دو دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر کربن اکتیو برای حذف بو و طعم

 • فیلتر مرحله سه دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر کربن بلاک برای حذف مواد مضر و خطرناک

 • فیلتر مرحله چهار دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر ممبران برای حذف کامل ناخالصی ها با دقت بالا با روش اسمز معکوس

 • فیلتر مرحله پنج دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر پست کربن برای حذف تلخی آب

 • فیلتر مرحله شش دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر مینرال برای افزودن املاح معدنی

قطعات و لوازم جانبی دستگاه تصفیه آب

قطعات و لوازم جانبی دستگاه تصفیه آب

مطالب مرتبط