مبانی دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

مبانی دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس :

در این بخش به مفاهیم اساسی در مورد چگونگی عملکرد یک سیستم اسمز معکوس پرداخته ایم.

اصطلاح های اصلی :

GPD : گالن در روز (سرعت جریان)

PSI : پوند در هر اینچ مربع ( واحد فشار)

TDS : سختی مواد جامد محلول (آلاینده ها)

PPM : قطعات در هر میلیون ( واحد مورد استفاده برای اندازه گیری سطح TDS)

TDS meter : مترسنج دیجیتال برای اندازه گیری سطح TDS در آب

نمودار جریان برای دستگاه های تصفیه آب 5 مرحله ای اسمز معکوس :

شکل زیر نشان می دهد که چگونه آب از طریق دستگاه RO از نقطه خوراک به نقطه خروجی جریان می یابد.

 • آب ورودی از آبرسانی اصلی شروع می شود و مراحل قبل از فیلترهای 1، 2 و 3 را طی می کند و سپس وارد غشای مرحله 4 می شود.
 • آب ( فیلتر شده ) از غشاء وارد مخزن ذخیره می شود. آب شور از غشاء از طریق خط تخلیه خارج می شود.
 • قبل از رسیدن به شیر برداشت، آب حاصل از مخزن از فیلتر مرحله 5 عبور می کند.
مبانی دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

مبانی دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

فشار آب، مهمترین عامل :

دستگاه های تصفیه آب RO با فشار آب کار می کنند. بنابراین فشار آب ورودی تاثیر مستقیم بر عملکرد دستگاه دارد. با فشار کافی آب ( حداکثر 90 psi) سیستم RO  به خوبی کار می کند. بازده خروجی بالا با میزان نرخ بالا دریافت می کند و مخزن ذخیره به سرعت پر می شود.

زمان پر شدن مخزن بسته به فشار آب دارد. مخزن استاندارد طی 2 الی 3 ساعت پر می شود. پس از پر شدن مخزن دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

فشار و دمای آب مشخص خواهد کرد که مخزن ذخیره چقدر و با چه سرعتی پر می شود. هرچه فشار آب ورودی قوی تر باشد مخزن سریعتر و کامل تر پر می شود. اگر فشار آب کم باشد مخزن کندتر پر می شود و تا ظرفیت کامل آن پر نمی شود.

برای سیستم های RO بدون پمپ :

یک مخزن 4 گالنی با توجه به فشار آب ورودی به شرح زیر است :

 • ورودی 70 psi : مخزن 3.1 گالن را پر می کند ( تقریبا 100% پر می شود)
 • ورودی 60 psi : مخزن 2.8 گالن را پر می کند ( حدود 88% )
 • ورودی 50 psi : مخزن 2.5 گالن را پر می کند (تقریبا 70%)
 • ورودی 40 psi : مخزن 1.9 گالن را پر می کند ( حدود 50%)

بنابراین اگر فشار آب ورودی کم باشد، مخزن پر نمی شود.

4 گالن به حجم کل مخزن ( فضای هوا و کیسه) اشاره دارد. در 80-90 psi ظرفیت کیسه مخزن در حدود 3.2 گالن است.

فشار تحویل RO به یخ ساز :

فشار تحویل RO به میزان کامل مخزن بستگی دارد. فشار در هنگام پر شدن مخزن زیاد است و هنگام ریزش مخزن افت می کند. نمودار زیر مخزن 4 گالن را نشان می دهد.

فشار تحویل مخزن 4 گالن :

 • 0 گالن : خروجی 50 psi/ فشار تحویل ( فشار داخل مخزن)
 • 5 گالن : 36 psi
 • 0 گالن : 24 psi
 • 5 گالن : 18 psi
 • گالن : 14 psi
 • 5 گالن : 10 psi
 • مخزن خالی : 5 psi

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا کمپانی (CCRA ) با ارائه محصولات با برند تجاری  مختلف از سال 1380 تا کنون توانسته در عرصه فروش و خدمات پس از فروش محصولات دستگاه تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی و خانگی درایران و خاورمیانه افتخار آفرین باشد.

تلفن تماس: 65522923-65522963-021           همراه: 09364848920-09122972091

مطالب مرتبط