دسته: دستگاه تصفیه آب بانه

قیمت دستگاه تصفیه اب خانگی در بانه

خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا شرکت کاسپین ارتباط عرشیا یکی از وارد کنندگان و سازندگان بهترین دستگاه های تصفیه آب...

فرآیند اسمز معکوس  RO 

فرآیند اسمز معکوس  RO 

فرآیند اسمز معکوس  RO  اسمز معکوس یکی از روش های مهم فیلتراسیون آب با استفاده از فیلتر ممبران می باشد...

اسمز معکوس RO

اسمز معکوس RO

این روش برای حذف مواد معلق ، کدورت ، رنگ ، بو ، طعم ، کلر مازاد ، باکتری ها...

تصفیه آب آشامیدنی

تصفیه آب آشامیدنی

تصفیه آب آشامیدنی تصفیه آب حذف آلاینده ها از آب تصفیه نشده برای تولید آب آشامیدنی برای کاربردهای مختلف به...

کشور های در حال توسعه

کشور های در حال توسعه

کشور های در حال توسعه در سال 2006، بیماری های منتقله از راه آب باعث مرگ تقریبا 8/1 میلیون نفر...

دستگاه تصفیه آب بانه

دستگاه تصفیه آب بانه

دستگاه تصفیه آب ROYAL و SOFTWATER و Realax با فیلتر ممبراین FILMTEC امریکایی, فیلتر مینرال بیوسرامیک و پمپ قوی تایوانی.