چرا آب تصفیه شده برخی اوقات تلخ می شود ؟

منظور از TDS چیست  :

    –  چرا آب تصفیه شده برخی اوقات تلخ می شود ؟

    – رابطه ی تلخ شدن آب با میزان TDS

    به کلیه ناخالصی های موجود در آب  اصطلاحا TDS گفته می شود که واحد سنجش آن PPM  میباشد .

    نام لاتین Total dissolved solids

– هر یک PPM ، یک گرم مواد جامد محلول در هر کیلوگرم در آب :

اگر این سوال در ذهنتان مطرح شده است که مقدار مجاز ppm موجود در آب چقدر است متاسفانه باید گفت که اختلاف نظرهای بسیاری

وجود دارد و دقیقا نمیتوان گفت که مقدار مجار چقدر است .

اما این را همه میدانیم که هرچه مقدار PPM موجود در آب بالاتر باشد آب آلوده تر و هرچه این مقدار کمتر باشد آب پاکیزه تر است

– چرا گاهی اوقات آبی که تصفیه می شود تلخ می شود ؟

تلخ شدن آب تصفیه شده بی ارتباط با TDS نیست .

 * هرچه مقدار TDS پایین تر باشد آب تلخ تر می شود و هرچه بالاتر باشد

    آب شیرین تر می شود .

  روش کار :

  ابتدار مقداری آب مطابق شکل روبرو داخل لیوان بریزید ، سپس TDS متر را روشن کرده

  و بصورت عمودی و ثابت داخل لیوان قرار دهید .

  چند ثانیه صبر کنید تا دمای آب با سنسورهای داخل دستگاه تنظیم شود . سپس میتوانید

  مقدار TDS را که بوسیله عدد نمایش داده می شود ملاحظه کنید .

  * بر روی اکثر TDS متر ها دکمه ای بنام ” PAUSE ” وجود دارد .

  این دکمه زمانی که دستگاه داخل لیوان است عدد را بصورت ثابت ( حتی اگر دستگاه را

  از داخل لیوان بردارید ) نگه میدارد . در غیر اینصورت اگر این دکمه را فشار ندهید زمانیکه

  دستگاه را از داخل لیوان بیرون می آورد عدد صفر و یا تغییر میکند .

مثال : TDS آب مقطر صفر است و هرچه آب صفر نزدیک تر شود تلخ تر می شود

تلخ شدن آب دلیل بر بد بودن یا مضر بودن آب نیست بلکه به این معنی است که دیگر املاح مفیدی در آن آب یافت نمی شود

– اکثر دستگاه های تصفیه آب قسمتی که به ” شیرمیکس ” یا ” شیر تنظیم TDS ” گفته می شود دارند .

– بوسیله این شیر میکس یا شیر تنظیم TDS میتوان مقدار TDS آب تصفیه شده را تنظیم نمود تا نه باعث تلخ شدن آب گردد و نه باعث ازبین بردن املاح مفید آب .

– بهترین عددی که برای تنظیم TDS آب تصفیه شده در نظر گرفته می شود بین 60 الی 140 و برخی نیز عقیده دارند تا 175 نیر خوب است .

– هرچه مقدار TDS پایین تر باشد نیترات آب کمتر است .

– اگر TDS آب پایین تر از 60 بیاید احتمال تلخ شدن آب بسیار است ( حتی اگر در روزهای اولی که از دستگاه استفاده میکنید متوجه این تلخ شدن نشوید ولی به مرور زمان حتما متوجه خواهید شد )

– بهتر است زمانی که دستگاه تصفیه آب نو و جدید است مقدار TDS آن کمی بالاتر از مقدار دلخواهتان باشد .

* مثلا : اگر میخواهید مقدار TDS بین 70 الی 120 باشد باید TDS را بر روی مثلا 200 رها کنید ( حدودا 24 ساعت یا 48 ساعت طول میکشد تا TDS شما بین 70 الی 120 تنظیم شود ) .

نکته : به هیچ عنوان نمیتوان مقدار TDS را بر روی یک عدد ثابت نگه داشت .

مثلا اگر میخواهید دقیقا بر روی 100 تنظیم کنید امکان دارد با 5% تلورانس مثلا 105 یا 95 انجام شود .

– تعریف شیر میکس یا شیر تنظیم TDS

همانطور که متوجه شدید شیر میکس برای تنظیم TDS آب است و وجود آن برخی اوقات

ضروروی و برخی اوقات نیز ضروری نیست   .

مثلا برای آبهایی که مقدار TDS آنها بالای 1000 است احتیاجی به شیرمیکس ندارند .

* متاسفانه شنیده شده است که برخی شیرمیکس را به صورت زیر تعبیر میکنند :

شیر میکس شیری است که آب تصفیه شده را با آب لوله کشی مخلوط میکند !

تعریف صحیح : شیر میکس قطعه ای است که آب حاصل از فیلتر ممبران را با آبی که از فیلتر پنجم عبور میکند مخلوط میکند تا هم از تلخ شدن آب و هم از حذف تمام املاحی که وجودشان برای بدن لازم است جلوگیری کند  .

What is the purpose of TDS:

– Why is water sometimes bitter? – The relationship between the bitter water with TDS levels All the impurities in the water is said to measure the PPM is called TDS. Total dissolved solids Latin name – Each PPM, one gram per kilogram of dissolved solids in water: If the question raised in your mind that limits how much water is in the ppm sorry to say that many differences There is impossible to say exactly how much is the value of the Hungarians. – Because sometimes bitter water that is filtered out? The bitter water with TDS is irrelevant. * The lower the TDS level of the water, and the higher it is the more bitter Fresh water is more. Methods: Pour some water into a glass Abtdar figure facing, then turn on the TDS meter And fixed vertically and put into a glass. Wait a few seconds until the coolant temperature sensor inside the set. You can then The amount of TDS by check number is displayed. * Most TDS meters on the button called “PAUSE” there. This button when the device is in the cup numbers into fixed (even if device Remove from the glass) sustain. If you do not press this button while Device from the glass brings out a zero or changes. Example: TDS water closer to zero is zero, and the water becomes more bitter – Most water filtration devices that are part of the “Shyrmyks” or “regulator TDS” are said to be. – By the mixing valve or regulator to regulate water TDS TDS levels can not cause the water to become bitter and not caused by the removal of salts from water. – The number that is intended to adjust water TDS ranges from 60 to 140, and some say the 175 would be fine. – The lower the TDS level of water nitrate less. – It is better when the water is fresh and new TDS rate is slightly higher than the desired value. * For example: If you want a TDS TDS should be between 70 to 120 on a 200 drop (approximately 24 hours or 48 hours lasts between 70 to 120 adjusted to your TDS). Note: Do not hold the amount of TDS on a fixed number. For example, if you want to just set on 100 with 5% tolerance may be done, for example, 105 or 95. – Defines the mixing valve or regulator TDS As you notice, the mixing valve to regulate water TDS and although it sometimes Zrvrvy and sometimes also unnecessary. For waters with TDS levels above 1000 they do not need to Shyrmyks. * Unfortunately Shyrmyks heard that some interpret as follows: Mix milk is milk that has been treated water is mixed with tap water! .

مطالب مرتبط